HIKE到爆 - 分流炮台2020

路線簡介: 石壁水塘霸頂 => 狗嶺涌營地 => 分流炮台 => 二澳 => 大澳 17公里, 5小時10分完成。

難易度: 一般

觀景: 4星

注意: 冇退出點, 帶足夠水, 建議1.5L, 少量食品

陽光充足有利較長路線, 分流剛好玩一日而無需摸黑出發, 全程冇大上大落, 只要帶足夠補給品可輕易應付。巴士1,2,11,11A,23,N1於沙咀落車

路線圖



過左起點大型廁所, 要終點先再會有



跟車路行好快就有指示牌



營地因限聚令而封閉



沿引水道去到尾



由山路出海邊



只需10分鐘就見到分流東灣



要去分流炮台就由先落沙灘, 如唔去分流炮台, 唔去分流石圓環, 唔去分流東灣的話, 可沿鳳凰徑直到分流西灣



墨魚沖咗上岸



沙灘行到尾



上頂就到分流炮台



炮台較平可選擇開餐



補給先



分流天后廟



通過分流西灣



如唔去炮台, 唔去石圓環的話, 東灣同西灣有路直通, 中間有士多



士多有補給, 不過唔知係唔係日日都有



分流西灣行到尾上山, 經過煎魚灣到二澳都係少上少落



二澳到達



二澳稻田剛插秧



沿海邊到達大澳



大澳巴士站解散



反回HIKE到爆主目錄