HIKE到爆 - 大東芒草2020

路線簡介: 黃龍坑郊遊徑 <=> 大東山

難易度: 中等
觀景: 靚爆,早知咁靚托埋相機上來,用電話都係差D

重陽節登山玩芒草, 為慳車錢同時間, 由黃龍坑郊遊徑來回最實際, 只需直扯700米, 1小時就有芒草玩。

路線圖


黃龍坑郊遊徑唔洗介紹鳥


以15分鐘500級速度直上


見到家鄉


1小時KO


唔講咁多, 今次只係上來玩芒草登高, 玩完原路撤退反回HIKE到爆主目錄