China HK City

中港城 09-JULY-2007

Photo by kingkong