Sha Lo Wan

沙螺灣 10-October-2009

Photo by kingkong